ActMea Oy

in English

Actmea Oy

AMCare -pilvipalveluratkaisu on moderni tapa mitata yksilöllisiä kohteita.  AMCaren tarjoamaa visualisoitua mittausdataa tarkkailemalla pystyt havaitsemaan poikkeamia kehityksessä sekä ennustamaan muutoksia. AMCaren mittaristo tukee proaktiivista johtamista.

Sinun tärkein pääomasi?

Laitokset, koneet, tuotantolinjat, kiinteistöt, ajoneuvot vai jokin muu? AMCaren kautta tarkkailet ja hallitset sinulle tärkeiden kohteiden tuottamaa tietoa. Pysyt ajan tasalla joka hetki ja olennainen tieto on saatavillasi päätöksenteon tukena.

Mittaa. Ennakoi. Tehosta toimintaa.

Actmea Oy on erikoistunut älykkäisiin ja kentällä toimintavarmoihin mittausratkaisuihin. Mitattava kohde voi olla mitä vain. Tekoälyä hyödyntämällä voidaan analysoida mittareiden välittämää tietoa jatoteuttaa visuaalisia ja helposti luettavia graafeja sekä raportteja.

Mittausarvoista muodostetaan myös hälytyksiä ja tilauksia automaattisesti. Ne voidaan siirtää toiseen järjestelmään RES -rajapinnan kautta. Tiedoista voidaan muodostaa viestejä sähköpostiin tai tekstiviestejä. Tietojen pohjalta voidaan muodostaa myös työtilauksia kalenteriohjelmaan.

Yksittäinen mittaus

Mittauskohde voi olla esimerkiksi lokakaivo. Lokakaivosta voidaan mitata säiliön täyttöastetta ja kohteen sijaintia.  Tiedot lähetetään pilvipalveluun anturiin asennetun LoRaWAN-päätelaitteen avulla. Tietojen pohjalta voidaan tehdä hälytyksiä ja tilauksia. 

Vastaavia mittaustoteutuksia ovat myös esimerkiksi:

   • Liikuteltavan öljysäiliön pinnan mittaus ja paikannus. ATEX
   • Kaasun kulutuksen mittaus
   • Kaasupitoisuudet ilmassa
   • Öljyn metallihiukkaset ja vesi
   • Betonin kosteus
   • Virtausmittaukset
   • Monet nesteen ja kiinteän aineen pinnan mittaukset

Mittauksia voidaan tehdä kaikista antureista, jotka mahdollistavat mA, V ja Mobus -liitynnän. Olemme myös kehittäneet oman LoRaWAN-lähettimen, johon voidaan liittää lähes kaikkia mitta-antureita.

Esimerkki: Reaaliaikainen kaivojen pinnanmittaus etäluettavilla antureilla

Monesta mittauksesta muodostetaan yksi toimintaa kuvaava mittari 

Usealla mittauksella kohteesta voidaan mitata kohteen toimintakykyyn vaikuttavia asioita. Mittauspisteitä on useita, kuten esimerkiksi värinä, lämpötila, sähkövirta. Näitä mittauksia yhdistelemällä, analysoimalla ja tekoälyä hyödyntämällä voidaan muodostaa toimintaa kuvaava mittari. Mittaria voidaan hyödyntää mm. ennakoivassa huollossa ja kohteen kuntoa esittävissä graafeissa sekä raporteissa. Toimintaa kuvaavien mittareiden pohjalta voidaan visualisoida dashboard-kojelautanäkymä käyttäjän työpöydälle helpottamaan päätöksentekoa ja johtamista.

Esimerkki: Moottorin kunnon mittari

Mittaamalla moottorin laakerin värinää ja lämpötilaa voidaan muodostaa vaurioennuste ja moottorin toimintakuntoa ilmaiseva mittari.

AMCaren hyöty on oikeaan mittaustietoon perustuva, toiminnan tehokkuutta kuvaava mittaristo.

   • Toimintavarma tekninen ratkaisu mittaamiseen
   • Reaaliaikainen data helposti luettavassa muodossa
   • Seurantatieto saatavilla 24/7 ilman käyntiä paikan päällä
   • Ennakoitavuus ja tiedolla johtaminen reaaliaikaisen datan avulla
   • Toiminnan tehostaminen oikea-aikaisuuden ja tilastodatan avulla
   • Mahdollistaa entistä paremman asiakaspalvelun loppuasiakkaalle

AMCaren tiedonsiirrossa käytetään toimintavarmaa LoRaWAN-verkkoa . Tiedonsiirroissa voidaan myös käyttää muita verkkoja sekä LoRaWAN yhdistelmiä. LoraWan verkko on:

Energiatehokas

   • Erittäin vähäinen energiankäyttö –  samalla paristolla useita vuosia

Pitkä kantama

   • Kymmenien kilometrien peitto – läpäisee hyvin rakenteita
   • Ei tarvetta gateway-laitteille kiinteistöissä

Avoin, monipuolinen ja helppo

   • Avoin teknologia, suuri määrä toimittajia
   • Laitteet helppo käyttöönottaa
   • Useita satoja erilaisia sensorimalleja

Case Digita Oy ja jätehuolto

Kaivojen täyttöastetta pystytään seuraamaan reaaliaikaisesti ja kaivon tyhjennystä voidaan ennakoida kaivosta saatavan datan avulla. IoT-anturista saatava mittausdata välitetään Digitan LoRaWAN-verkkoa hyödyntäen Actmean kehittämään AM-Care pilvipalveluun, josta voidaan reaaliajassa tarkastella visualisoitua mittausdataa ja esimerkiksi tilata kaivon tyhjennys. Tämän toimintavarman IoT-ratkaisun avulla jätehuoltoyhtiöt voivat tehostaa toimintaansa hyödyntäen kaivon pintatietoa alla olevissa asioissa.

Edut asiakkaalle:

   1. Ajoreittien logistiikan ja toiminnan tehokas resursointi
   2. Ennakointi, huoltotarve ja käyntitarve jatkuvasti tiedossa
   3. Selkeä tilanteen visualisointi 
   4. Pienemmät CO2-päästöt, kun tyhjennystarve on todellinen, ei laskennallinen
   5. Turvallisuus: vältytään säiliön täyttymiseltä ja ylivuotamiselta

AMCare-pilvipalvelun ominaisuudet

   • Kohdekohtainen rakenne
   • Mittauskaaviot
   • Dokumenttien hallinta
   • Lomakkeet
   • Tarkastuspöytäkirjat
   • Sopimukset
   • Ominaisuudet
   • Ennusteet
   • Työnohjaus
   • Huoltosuunnitelmat
   • Tiedon jalostus, analysointi ja tekoäly
   • Kuvat ja videot
   • Tilauksen tekeminen
   • Hälytyksen lähettäminen

ActMea Oy

Jari Jukantupa

jari.jukantupa@actmea.fi

+358400726901